You Are Here: Home » Leefmilieu » Alternatieven voor pesticiden promoten, maar realistisch blijven

Alternatieven voor pesticiden promoten, maar realistisch blijven

Brigitte De Pauw interpelleerde vandaag de Minister voor Leefmilieu omtrent het gebruik van pesticiden in het Brussels Gewest. Pesticiden hebben niet alleen een impact op de gezondheid van de Brusselaars (door o.a. infiltratie in het grondwater) maar brengen ook schade toe aan de biodiversiteit in ons Gewest. Brigitte De Pauw: “Uiteraard is CD&V voorstander van het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen als dit mogelijk is, maar mensen uit de tuinsector vertellen ons dat dit niet altijd even efficiënt of gemakkelijk is. Houtwormen, kevers, larven die de wortels van het gras opeten, de witziekte en tal van schimmels die essen, kastanjes en platanen aantasten, zijn soms moeilijk te bestrijden zonder pesticiden. Alternatieve bestrijdingsmiddelen zijn dan soms niet effectief of vereisen veel meer werkuren of investeringen. Bovendien duiken er ook steeds meer nieuwe exotische bacteriën en schimmels op waartegen alleen pesticiden opgewassen zouden zijn”.

De Pauw benadrukt dat een belangrijke rol is weggelegd voor preventie. Een gezonde mix van inheemse soorten bij het aanplanten, tijdig opsporen van infectiehaarden en doordacht aanleggen van bv trottoirs (met aangepast voegsel) kunnen al veel pesticiden voorkomen.

Brigitte De Pauw drong er bij de Minister op aan om te investeren in sensibilisatie, onder meer door op de website van Leefmilieu Brussel concrete voorbeelden van alternatieve bestrijdingsmiddelen te vermelden. De Minister wist ook nog te vertellen dat een nieuwe ordonnantie rond het pesticiden-gebruik binnen enkele weken aan het Parlement zou worden voorgelegd.

onkruid

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top