You Are Here: Home » Leefmilieu » Afsluitingen watermeters piekt tot 500 in 2012

Afsluitingen watermeters piekt tot 500 in 2012

In 2012 werden in Brussel bijna 500 gezinnen zonder water gezet omdat ze hun waterfactuur niet konden betalen. Het aantal afsluitingen van de watermeters verdubbelde daarmee op slechts drie jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Parlementslid Brigitte De Pauw verkreeg van Minister Huytebroeck.

“Het OCMW is geen eindhalte maar een tussenstop, waar mensen geholpen kunnen worden om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken”

Brigitte De Pauw: “Terwijl vorig jaar in Antwerpen bijna 1,600 watermeters werden afgesloten, deed Brussel het met 500 afsluitingen (maar dubbel zo veel inwoners) helemaal niet slecht. Dankzij het Brusselse Sociaal Waterfonds wordt immers vermeden dat gezinnen in moeilijkheden plots zonder water komen te zitten. Water is immers een basisrecht. Vooral voor de allerzwaksten blijft een algemeen sociaal tarief daarom noodzakelijk.”

Wanneer een waterfactuur niet langer betaald wordt, mag de leverancier die in Brussel niet zomaar afsluiten. De leverancier moet immers eerst het OCMW op de hoogte brengen, dat dan beslist of ze tussenkomen bij de factuur of niet. De gemeenten hebben voor die tussenkomsten een budget, het Sociaal Waterfonds, dat nu ongeveer 1.7 miljoen euro bedraagt. Dit fonds werd in 2011 verdrievoudigd, om tegemoet te komen aan het groeiend aantal mensen dat hun waterfactuur niet langer kon betalen. Als het OCMW beslist (of niet genoeg budget meer heeft) niet tussenbeide te komen, wordt de waterfactuur effectief afgesloten. In 2012 werden zo 497 watermeters afgesloten, vooral in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek (79), Anderlecht (69), Schaarbeek (66) en Vorst (36).

Het beleid verschilt echter sterk van OCMW tot OCMW. In verschillende gemeenten komen dezelfde personen elk jaar opnieuw aankloppen bij het OCMW, dat dan steeds de waterfactuur betaalt en een afsluiting zo voorkomt. In andere gemeenten wordt sterk ingezet op responsabilisering. Brigitte De Pauw, voorzitter van het OCMW te Jette: “Het OCMW is voor mij geen eindhalte, maar een tussenstop, waar mensen geholpen kunnen worden om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken. In Jette schiet het OCMW de waterfactuur voor, waarna dat bedrag (of een deel daarvan, afhankelijk van geval tot geval) via een afbetalingsplan wordt terugbetaald. Zo wordt vermeden dat bepaalde personen elk jaar opnieuw bij het OCMW moeten aankloppen. Bovendien wordt het Sociaal Waterfonds op die manier opnieuw gespijsd en kunnen meer mensen geholpen worden.”

Meer info over het aantal afsluitingen per gemeente, voor de laatste 4 jaar vindt u hier:

http://brigittedepauw.com/watermeters/

elektriciteit1

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top