You Are Here: Home » Wie is Brigitte?

Wie is Brigitte?

Brigitte De Pauw Brussel

Prille jeugd en snel volwassen

Midden in de zomer van 1958, op 12 augustus, werd ik geboren in Gent. Ik ben de oudste van drie dochters. We woonden in Evergem, een landelijke gemeente, vlakbij de kanaalzone Gent-Terneuzen. Mijn vader werkte zijn hele loopbaan in een elektriciteitsbedrijf. Ma werkte thuis en zorgde voor ons.

Ma stierf op 40-jarige leeftijd, ik was toen 14 jaar … een moeilijke periode. Pa, die uit respect voor zijn overleden echtgenote en kinderen geen nieuwe relatie aanging, deed zijn uiterste best om zijn dochters de beste opvoeding te geven. Als oudste van de drie vond ik het mijn plicht om in te springen waar ik kon.

 

Voor mij is “aan politiek doen” bovenal een sociaal engagement.

 

Brussel Scouts

Akela, wij staan paraat

Ik liep school in Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Wachtebeke en volgde er Latijn-Wiskunde. Ik herinner me nog goed dat ik elke morgen en elke avond met de schoolbus mee moest. Pa vond dit beter dan dat ik met openbaar vervoer ging. We werden in die tijd beschermend opgevoed. Katleen en ik gingen wel graag naar school, maar “de levenslessen” van vriendinnen of in het jeugdhuis waren zeker zo boeiend.

Ik was ook lid van de Chiro en later stapte ik over naar de scoutsgroep die pa nog gesticht had. Ik was er jaren leidster en werd Akela. De knoop in de zakdoek, het avondlied en de nachten aan het kampvuur, het zijn mooie herinneringen.

Zorg Brussel Brigitte De Pauw

Op eigen benen

Ik volgde de opleiding sociaal assistent aan de Katholieke Hogeschool voor Maatschappelijk Werk te Gent met de optie “personeelsbeleid”. Van mijn vriendin Marijke leerde ik in die tijd zelfs het dialect van de Westhoek verstaan.

Na een “stagecontract voor jongeren” in de privé, koos ik resoluut voor de sociale sector.

In 1981 werd ik directeur van de thuiszorgdienst Familiehulp Brussel-Halle-Vilvoorde waarvan KAV toen nog de inrichtende macht was. Voor deze job moest ik verhuizen. Na een korte tussenstop in Sint-Pieters-Leeuw kozen mijn man Chris en ik resoluut voor Jette. Ook de politieke microbe kreeg mij in haar macht. Ik werd lid van de CD&V-afdeling in Jette en engageerde mij in “Vrouw en Maatschappij”. Vanaf 1989 werkte ik op het kabinet van minister Jos Chabert en ook mijn politieke engagement werd groter.

Jette Brussel Brigitte De Pauw

Zin voor engagement in Jette

In 1999 werd ik gemeenteraadslid van Jette en lid van de Politieraad Brussel-West. Eind 2006 heb ik de eed afgelegd als schepen in Jette, een droom die waarheid werd. Zo stond ik nog dichter bij de mensen en kon ik zelf de problemen beginnen aanpakken. Als schepen was ik verantwoordelijk voor Personeelszaken, Kerkfabrieken en Vlaamse Zaken (Nederlandstalig onderwijs, cultuur, kinderopvang en jeugd). Ook  was ik beambte van de burgerlijke stand voor de Nederlandstalige huwelijken. In 2012 werd ik herkozen in de Jetse gemeenteraad en vanaf maart 2013 ben ik voorzitter van het OCMW van Jette. Dit was als een droom die in vervulling ging! In het OCMW komen immers heel wat sociale uitdagingen samen en nu kan ik rechtstreeks aan de basis mensen helpen, activeren en/of uit de vicieuze cirkel van armoede helpen.

Brussel Parlement Brigitte

Zin voor engagement in Brussel

In 2004 werd ik verkozen als één van de drie Brusselse volksvertegenwoordigers voor CD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Zo kon ik ook vanop een hoger niveau werken aan een sociale samenleving waar niemand wordt achtergelaten. In het Parlement zette ik mij in om de grote en kleine zorgen van alle Brusselaars aan te pakken en om te zetten in concrete maatregelen. Ook thema’s als jongerenwerkloosheid, mobiliteit, energie, leefomgeving, milieu, internationale solidariteit en gelijke kansen beleid volgde ik intens op.

In juni 2009 werd ik voor de tweede keer verkozen als Brussels Parlementslid. Ik was één van de twee Nederlandstalige verkozenen die vanop een opvolgersplaats meer dan 1000 stemmen behaalde. Momenteel ben ik fractievoorzitter van de Brusselse CD&V-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In mei 2014 ben ik vanop de derde plaats opnieuw kandidaat om de belangen van de Brusselaars in het Brussels Parlement te verdedigen.

ACW Brigitte De Pauw

Bovenal een sociaal engagement

Ook vrijwillige engagementen blijf ik opnemen. Ik was voorzitter van het ACW-verbond Brussel-Halle-Vilvoorde en lid van verschillende sociale organisaties, zoals een Sociale Huisvestingsmaatschappij, een Sociaal Verhuurkantoor, Familiehulp, … .

Met twee voeten op de grond en samen met u kunnen we van ons gewest een plaats maken waar het aangenaam wonen en werken is. Voor mij is “aan politiek doen” bovenal een sociaal engagement.

Een foto-overzicht van mijn politiek engagement van de laatste 15 jaar vind je hier.

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top