You Are Here: Home » Leefmilieu » 84% van de klachten geluidsoverlast veroorzaakt door horeca en feestzalen

84% van de klachten geluidsoverlast veroorzaakt door horeca en feestzalen

In 2011 en 2012 werden bij de afdeling Milieupolitie van Leefmilieu Brussel 145 klachten ingediend over muziekgerelateerde geluidsoverlast. 84,1% van de klachten had betrekking op overlast veroorzaakt in een horecazaak of feestzaal, zo blijkt uit cijfers die Bianca Debaets, Brussels volksvertegenwoordiger (CD&V) opvroeg bij Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu. Minister Huytebroeck beloofde alvast werk te zullen maken van nieuwe geluidsnormen voor etablissementen.

De wetgeving die muziekgerelateerde geluidsoverlast moet beperken, is intussen meer dan 35 jaar oud. De wet staat festivals en horecazaken toe om tot 90 decibel (A) te gaan. Maar ze houdt geen rekening met de lage frequenties van moderne muziekinstallaties. Terwijl ook die lage frequenties gehoorschade toebrengen.

In Vlaanderen werden de geluidsnormen vorig jaar aangepast. “Met het aanpassen en diversifiëren van de geluidsnormen kan men voorkomen dat het aantal gehoortrauma’s verder oploopt”, aldus Brussels volksvertegenwoordiger Brigitte De Pauw (CD&V). Die trauma’s zijn er bij alle bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën, ook bij jongeren die ongeveer twintig procent uitmaken van alle geluidsslachtoffers.

Als voorbereiding op de nieuwe wetgeving neemt Leefmilieu Brussel (BIM) momenteel steekproeven af in verschillende Brusselse etablissementen om er het geluidsniveau te meten. Op basis van deze bevindingen zal de sector worden geraadpleegd. Bedoeling is finaal te landen in het voorjaar 2013 met een nieuw ontwerpbesluit. Dat besluit moet zowel de omwonenden beter beschermen als de toehoorders van evenementen of plaatsen waar versterkte muziek gedraaid wordt.

Debaets en De Pauw vragen tenslotte dat de regering werk maakt van een sluitende controle op geluidsoverlast: “Momenteel voert Leefmilieu Brussel pas controles uit nadat er een klacht is ingediend. Wij vragen dat het BIM ook preventieve inspecties verricht, zonder uitbaters vooraf te verwittigen”. Het BIM liet alvast weten de controleprocedures te zullen herzien op basis van het nieuwe ontwerpbesluit.

Voor meer info: 

Bianca Debaets (0486/21.73.50)

Brigitte De Pauw (0497/59.99.03)

gehoorschade

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top