You Are Here: Home » Energie » 2G en 3G versterken, 4G mogelijk maken

2G en 3G versterken, 4G mogelijk maken

Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw eist dringend een pragmatische, praktische en duurzame oplossing voor het 4G netwerk in Brussel.

Het imago van ons Brussels Gewest is door dit stralingsdebat naar aanleiding van het 4G netwerk zwaar beschadigd. Ons gewest, het hart van Europa, huisvest vele internationale instellingen en is de economische draaischijf van ons land. Het is dan ook wiedes dat wij als Brussels parlement ervoor moeten zorgen dat we niet achterop hinken op vlak van technologie en digitale dienstverlening. De 21e eeuw is een feit en de technologie staat niet stil. Vandaag hebben de operatoren een 4G netwerking in de aanbieding, morgen een 5G netwerk en zo gaat dat steeds maar door. Deze netwerken zijn steeds performanter en zullen de dienstverlening op vlak van mobiele netwerken steeds verbeteren.

 

Het is overduidelijk dat het Brussels mobiel netwerk vandaag niet de kwaliteit heeft die wenselijk is. Maar al te vaak krijgen we te maken met onbereikbare netwerken, dataverstoringen en missing links. Er zijn dringend bijsturingen nodig om het 2G en 3G netwerk (dat vandaag operationeel is in Brussel) op volle capaciteit te laten draaien en dekkingsgraad te garanderen. Deze vooruitgang wordt op vandaag tegengewerkt omwille van de strenge procedures en de hogere kostprijs voor het bouwen van nieuwe antennes. Daarnaast voorzien de operatoren nu een performanter 4G netwerk wat helaas vandaag onmogelijk te implementeren valt in ons gewest. Brigitte De Pauw: “Jarenlang heeft men de Brusselaars bang gemaakt met ronkende verklaringen over de zogenaamde gevaren van GSM-straling. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Brusselaars huiveren bij het woord “4G”, alsof we plots allemaal gigantische risico’s zullen lopen. Probeer de Brusselaars maar eens uit te leggen dat meer antennes op halve capaciteit, beter voor hun gezondheid zijn, dan een enkele antenne op volle capaciteit. ” Ook voor de CD&V fractie is de gezondheid van de Brusselaars van het grootste belang, maar zolang er geen duidelijke wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat GSM-straling gezondheidsrisico’s inhoudt, moeten we pragmatisch de technologische vereisten van onze maatschappij benaderen.

Onze fractie wil een toekomstgerichte, structurele oplossing. Die enerzijds de blinde vlekken en bestaande netwerkproblemen (met 2G en 3G netwerk) duurzaam zal aanpakken. Daarnaast moet de uitrol van een 4G netwerk mogelijk gemaakt worden door de aanpassingen van de huidige ordonnantie. Als laatste vraag ik de minister en het parlement ook naar de toekomst te kijken. We moeten ons voorbereiden op de komst van nieuwe technologieën. Het lijkt me onontbeerlijk om als Brussel een voortrekkersrol te nemen in plaats van achterop te hinken.

Het komt er nu echter op aan om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Dat dit een zeer technisch dossier is, zal iedereen beamen, maar dit mag geen excuus zijn om halve oplossingen naar voor te schuiven. Het lijkt er immers op dat we onszelf met de huidige ordonnantie steeds meer vastrijden. Als de norm van 3V/m behouden blijft, betekent dit dat er tegen oktober nog 300 antennes moeten bijkomen om alleen nog maar de volledige dekkingsgraad van het 2G en 3G netwerk te verzekeren. Volgens de CD&V fractie moet er nu dringend werk gemaakt worden van een volledige ontplooiing van alle netwerken, en van een duurzame oplossing, zodat de minister niet telkens moeten improviseren eenmaal er een nieuwe technologie op de markt komt.

 

Er heersen ook nog heel wat verkeerde percepties bij het grote publiek, grotendeels dankzij de vele negatieve berichten die verspreid werden. Een daarvan is dat paradoxaal genoeg, meer antennes juist zorgen voor minder straling. Bovendien is het 4G netwerk duizenden keren efficiënter dan 2G, waardoor er veel minder straling zou zijn indien alle GSM’s op 4G werken in plaats van op 2G. Maar dit is ver van de realiteit. Op vandaag werken 80% van de GSM’s nog op 2G of een combinatie van 2G en 3G.  Minister Huytebroeck stelt nu een tussenoplossing voor, waarbij er voor het 4G netwerk een aparte norm zou gelden, in de veronderstelling dat het 2G en misschien ook 3G netwerk binnen enkele jaren minder gebruikt zullen worden. Of dit haalbaar en/of realistisch is, moet nog onderzocht worden. Operatoren gaven immers te kennen dat ze niet snel zonder 2G kunnen. Ook een smartphone werkt immers voor een normale telecommunicatie via het 2G netwerk. Zij halen vaak het voorbeeld van een blokkentoren aan, waarbij de toren omvalt als men het 2G netwerk (de basis) schrapt. Brigitte De Pauw pleit er daarom voor om het voorstel van minister Huytebroeck uitgebreid te onderzoeken en af te toetsen bij experten. De oplossing moet vooral ook praktisch zijn, zodat het werk van de gemeenten (afleveren van vergunningen) en van Leefmilieu Brussel van de voorbije jaren niet geheel verloren gaat. Daarnaast wil ze de garantie dat het voorstel ook de uitbouw van toekomstige netwerken niet in de weg staat.

 

Brigitte De Pauwbenadrukt nogmaals dat het nu zaak is om snel tot een oplossing te komen die beantwoord aan de noden van de operatoren én van de Brusselaars. Brigitte De Pauw: “De snelste weg om een einde te stellen aan het 4G debacle is via een initiatief van het Brussels Parlement. Op die manier zouden we nog voor de zomer tot een solvabele oplossing kunnen komen”.

 

Brigitte DE PAUW                                                                                            

 

Brussels Volksvertegenwoordiger

Fractievoorzitter CD&V                                                                                  

OCMW Voorzitter Jette

 

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top