You Are Here: Home » Pers » 22 Brusselse gemeenschapscentra in 11 clusters?

22 Brusselse gemeenschapscentra in 11 clusters?

Brigitte DE PAUW

Schepen Jette

Brussels Volksvertegenwoordiger Fractievoorzitter CD&V

0497/59-99-03
www.brigittedepauw.be

www.cdenv-brusselsparlement.be

22 Brusselse gemeenschapscentra in 11 clusters?

Er wordt gewerkt aan een hervorming waarbij de 22 Brusselse gemeenschapscentra in 11 clusters herverdeeld zouden worden, zo vernam Brigitte De Pauw, CD&V-fractievoorzitter in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Pauw interpelleerde VGC-collegelid De Lille (Groen!) over de geruchten van een op stapel staande hervorming binnen de gemeenschapscentra. Lopende pilootprojecten rond bv. samenwerking inzake programmatie en zakelijk beheer tussen GC Everna (Evere) en De Linde (Haren) kunnen uitgebreid worden naar alle 22 GC’s.

De Pauw: “Een efficiënt gebruik van de schaarse middelen ondersteun ik natuurlijk. De vraag is echter of een centraal gestuurde en verplichte verregaande samenwerking tussen verschillende gemeenschapscentra niet contra-productief is. Via de lokale wortels krijgt het gemeenschapscen­trum socio-culturele voeding, houdt het de vinger aan de pols en weet het waar de meeste aan­dacht naar moet gaan. Een onderverdeling van de GC’s in verschillende clusters moet altijd de lokale wil tot samenwerking én de historische banden tussen verschillende centra in rekening brengen.”

VGC-collegelid De Lille sprak van verschillende criteria op basis waarvan een clustering kon doorgevoerd worden, waaronder gelijkaardige sociologische kenmerken. De Pauw heeft hier vraag­­tekens bij: “Het is niet omdat Neder-Over-Heembeek en Jette of Ukkel en Watermaal-Bosvoorde op sommige vlakken gelijkenissen vertonen, dat we hen zomaar aan elkaar kunnen koppelen. Tussen beide ‘koppels’ ligt immers een grote groenzone – respectievelijk het Koninklijk Park en Terkamerenbos/Zoniënwoud – die ervoor zorgt dat er zeer weinig interactie tussen hen bestaat.”

Hier één programmatie voor opstellen, waarbij bv. voor twee of drie GC’s binnen één cluster maar in één GC activiteit X georganiseerd wordt, zou een vergissing zijn. De Pauw: “De lokale realiteit en verankering vormen samen met de historisch gegroeide banden de basis bij uitstek om tot samenwerking te komen. In het ideale geval worden bestaande initiatieven die vanuit de basis opgroeiden ondersteund.”

Brigitte De Pauw kondigt aan dit dossier van zeer nabij te zullen blijven volgen.

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top